Telepatiyle An ve Gelecek Yorumlama

fal bak, falcı, tarot, astroloji, yıldızname

Telepati sezgisel hareketler ile karşı taraftaki kişinin düşüncelerini öğrenme ve yorumlama gücüdür. Aslında iki kişi arasında binlerce kilometre olsa dahi sezgisel güç yardımı ile düşüncelere müdahale etmek oldukça ciddi ve üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bununla ilgili çeşitli öngörüler olsa da başarabildiğini söyleyen insan sayısı oldukça fazladır. İlk kez Cambridge Üniversitesi’ndeki bir öğretim görevlisi tarafından ortaya atılan telepati kelimesi Avrupa ve Amerika’da üzerinde oldukça fazla durulan bir durum haline geldi. Telepatiyle an ve gelecek yorumlama söz konusu olduğunda önyargılar da beraberinde geldi.

Gelecek Hakkında Fikirler Atıldı

Bu konu ile ilgili vakit harcayan pek çok kişi telepati ile gelecek yorumlamanın mümkün olduğunu söylüyor. İskambil kağıtlarına benzeyen Zener Kağıtları oluşturuldu ve deneyler yapıldı. Deneyler sonunda beyinden beyine iletişimin mümkün olduğu ispatlandı. Yani bu kartlar yardımı ile ya da yalnızca sezgisel güçler ile bir kişi diğer kişinin anını ve geleceğini yorumlayabiliyor.

Güçlü Odaklanma Süreci

Telepati yolu ile farklı bir kişinin anını ve geleceğini yorumlama süreci önce odaklanma ile başlıyor. Bazılarında bu odak süreci birkaç dakika sürerken bazıları için saatler alabiliyor. Hatta Rusya’da bulunan iki metafizikçi Sibirya’dan Moskova’ya telepati ile iletişim kurdular. Aslında bunun çok ciddi bir adım olduğunu ileten bilim insanları, insanlık var olduğunda bu şekilde iletişim kurulduğunu da savundu.

Beyin Dalgaları Kontrol Edildi

Sibirya’dan Moskova’ya iletiler gönderen iki metafizikçinin beyin dalgaları incelendiğinde tsunami etkisi yaratabilecek güçler tanımlandı. Bu iki metafizikçinin beyin dalgaları öyle kuvvetliydi ki mesajlar alıcı ve gönderici kişiye kolaylıkla ulaşabilmekteydi. Gelecek yorumlama süreçleri de aynı deneyler ile sağlandığında mümkün olduğu saptandı. Mesaj gönderen kişi alıcı kişinin beyin dalgalarını hissettiğinde geleceğine yönelik yorumlamalarda da bulunabildi.